Det er muligt for professionelle i branchen, at træffe aftale med DESIGN-INGENIØREN til specifikke projekter som konsulent og/eller til underrådgiver på et eller flere områder indenfor byggeri & anlæg.

PROJEKTLEDELSE:
Projektledelse internt i rådgivningsfirma, kontakt til arkitekter og ingeniører, bygherre, entreprenører kan udføres med tids- og aktivitetsplaner, møder, evt. underaftaler kan indgås og opfølges. Kvalitetssikring indbygges som en aktiv del af planlægning og aktiviteter. Økonomisk opfølgning såvel intern, som ekstern er en naturlig del af opgaven.

DESIGN AF STATISKE HOVEDSYSTEMER:
Grundig indledende analyse af ramme og muligheder, evt. diskussion af muligheder med andre involverede parter og andre eksperter, afgrænsning af krav og ønsker. Midlet er finde ind til kernen i mere eller mindre komplekse problemstillinger. Målet er den helt rigtige enkle løsning, der kan opfylde krav til såvel udseende som funktion og pris.

DESIGN AF VVS- OG VENTILATIONSTEKNISKE HOVEDSYSTEMER:
Grundig indledende analyse af ramme og muligheder, evt. diskussion af muligheder med andre involverede parter og andre eksperter, afgrænsning af krav og ønsker og udnyttet fordele ved forskellige systemer og eventuelt kombinere. Midlet er finde ind til kernen i mere eller mindre komplekse problemstillinger og finde enkle styresystemer. Målet er den helt rigtige enkle løsning og automatik, der kan opfylde krav til såvel udseende, komfort, funktion og pris.

UNDERRÅDGIVNING TIL RÅDGIVERE:
Til arkitekt- og ingeniørfirmaer tilbydes foruden ovenstående også detailberegninger i fagområderne bygge- og grundmodning, bærende konstruktion, vvs-, ventilation og energi, byggeledelse, koordinering af sikkerhed og tilsyn.
Til arkitektfirmaer tilbydes desuden rådgivning og konsulentbistand med tagdækning, facadebeklædning, mindre el-opgaver, snedkerarbejder, malerbehandlinger ect..

ENTREPRENØRER OG HÅNDVÆRKERE:
Til entreprenører og håndværkere tilbydes detailberegninger i fagområderne bygge- og grundmodning, bærende konstruktion, vvs-, ventilation og energi, til såvel blivende konstruktioner, som til midlertidige foranstaltninger og afhjælpning af akutte opståede problemer under arbejdernes udførelse.

BYGHERRE:
Til større bygherre tilbydes styring, koordinering og tilsyn med såvel rådgivere, som entreprenører ved gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver, se endvidere afsnittet med bygherrerådgivning.