SØREN ALRØ SKOVBO

Civilingeniør & HD

Født 1960, gift med Dorte og har to børn Lea og Joa

UDDANNELSE:

1986: Civilingeniør fra Aalborg Universitetscenter.
Liniebetegnelse: Bygge- og anlægssektorens konstruktionslinie. Speciale i offshore konstruktion.

1987: Regnskabslære og driftsøkonomi, ved Århus Købmandsskole.

1991: HD i organisation, ved Handelshøjskolen i Århus.

1995: Auditor, eksamineret ved DIEU auditor-uddannelse.

1999: Bygningssagkyndig. Bestået kursus til bygningssagkyndig for huseftersynsordning.

2000: Energikonsulent. Bestået kursus til energikonsulent til energimærknings¬ordning for småhuse

2004: Sikkerhedskoordinator. Bestået arbejdsmiljøkursus for koordinatorer

MEDLEMSKABER:

IDA Ingeniørforeningen i Danmark. Herunder medlem af faggrupperne bygge- og korrosion.

ANSÆTTELSESFORHOLD:

2006-: Stiftet og ejer af firmaet DESIGN-INGENIØREN APS

1997-2005: ARKITEKTHUSET A/S
Afdelingsleder for ingeniørafdelingen.
Leder af INGENIØRHUSET under Arkitekthuset A/S
Ansvarlig for alt ingeniørprojektering i Arkitekthuset A/S, med direkte reference til firmaets ledelse.
Byggeleder og tilsynsførende.

1990-1997: RAMBØLL, Århus
Projektleder, projekterende, byggeleder og tilsynsførende med bærende konstruktioner ved nybygnings- og renoveringsopgaver
Kvalitetssikringsledelse på interne og eksterne opgaver med direkte reference til RAMBØLL´s KS-ledelse.
Auditering af KS-systemer.

1987-1990: MELDGAARD OG LUND RASMUSSEN, rådgivende ingeniører I/S.
Ledende statiker, projektleder, projekterende, byggeleder og tilsynsførende.

UDVALGTE OPGAVER:
(Anlægssum excl. moms)

2006- ROSENHAVEN 24, VEJLE. Fuldmuret villa.
Bygherre Rikke & Rune Setnik
Arkitekt: Søren Thrysøe
Styrke og stivhedsberegninger.

2006- ARKONAGADE 20, ETAGEEJENDOM I KØBENHAVN.
Renovering og ombygning af ejendommen.
Bygherre: Nordic Gruppen Development
Arkitekt: Aarhus Arkitekterne A/S
Projekt for ny tagkonstruktion.

1997-2005 ARKITEKTHUSET A/S

2005- : DSS SILKEBORG.
Om og tilbygning af tidligere Midtjyllands trykkeri til kontor, og tilbygning med lager. Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende vvsinstallationer.
Anlægssum 12,5 mio. kr.

2004-2005: DAGINSTITUTION I GØDVAD
Nybygning 1043 m2 institution.
Sikkerhedskoordinator og tilsynsførende med alle ingeniørarbejder.
Anlægssum 8,31 mio. kr.

2004-2005: VESTERGÅRDEN APS ETAPE 2. V. PREBEN VEMMELUND
Opførelse af 10 ejerboliger, Skolegade 44 C-N, Silkeborg.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende vvs-konstruktioner. Grundmodning og opførelse af 10 boliger i et 2 plans byhus, med delvis kælder. Byggeleder, sikkerhedskoordinator og tilsynsførende med alle fag i fagentreprise.
Anlægssum 7,44 mio. kr.

2003-2005: VESTERGÅRDEN APS, V. PREBEN VEMMELUND
Opførelse af 20 andelsboliger, Vestergade 79 A-V, Silkeborg.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende vvs-konstruktioner. Nedbrydning af tidligere tankstation inkl. forureningsbekæmpelse, opførelse af forhus med 14 boliger i 4 etager og kælder, og 6 boliger i et 2 plans byhus. Byggeleder, sikkerhedskoordinator og tilsynsførende med alle fag i fagentreprise.
Anlægssum 27,4 mio. kr.

2003-2004: GRØNNEGADE 4-8, SILKEBORG.
Silkeborg Boligselskab afd. 63 Grønnegade, opførelse af 12 beskyttede boliger i 3 etager med kælder. Silkeborg kommune fælleshus, opførelse af 1.plans 126 m2 fælleshus til beboere m.f. i etageboliger. Projektleder alle ingeniørarbejder. Nedbrydning af tidligere villaer. Byggeleder, sikkerhedskoordinator og tilsynsførende med alle fag i fagentreprise i 4 mdr. Tilsynsførende med ingeniørfag i hele byggeriet.
Anlægssum hhv. 12,3 og 1,9 mio. kr.

2003: SOMMERHUS
Per Statager, specialdesignet sommerhus i 2 planer.
Projektleder alle ingeniørarbejder.
Anlægssum 2,0 mio.

2002-2003: EJENDOMMEN SØNDERGADE 23
Ørnsø Invest Aps, Tilstandsvurdering, ombygning og renovering af ejendom fra erhverv til blandet erhverv og 4 boliger. Projektleder og projekterende alle ingeniørarbejder. Byggeleder og tilsynsførende alle arbejder.
Anlægssum 2.0 mio.

2002-2003: EJENDOMMEN, DREWSENSVEJ 18
Hans Thomassen, byfornyelse, boligforbedring af 11 boliger. Heraf 1 bolig desuden brandsaneret.
Anlægssum 1,73 + 1,48 +0,2 mio. kr.

2002-2004: RØDEGÅRD, RESENBRO, SILKEBORG.
Silkeborg Boligselskab afd. 59 og Silkeborg Kommune.
Ombygning og tilbygning af eksisterende plejehjem i Resenbro til 35 plejeboliger, fællesrum og administration, 8 boliger specielt indrettet til demente.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projektering af alle vvs-installationer. Tilsynsførende med installationer.
Anlægssum hhv. 30,7 og 5,99 mio. kr.

2002-2004: AMERIKAVEJ I GJERN.
Silkeborg Boligselskab afd. 60, 6 beskyttede boliger for mentalt handicappede, Gjern kommune, dagcenter og 172 m2 fælleshus for mentalt handicappede. Andelsboligforeningen Amerikavej, 8 private andelsboliger.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende bærende konstruktioner og vvs installationer. Medlem af byggeledelsen og tilsynsførende for alle ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum hhv. 4,46, 1,90 og 9,67 mio. kr.

2001-2002: VILLA I VEJLE
Bjarne Riis og Anne Dorthe Tanderup, specialdesignet træhus i 3 niveauer og kælder og lade.
Projektleder og projekterende alle ingeniørarbejder.
Byggeleder og tilsynsførende alle arbejder i fagentreprise.
Anlægssum 7,47 mio.

2001:VILLA I BRYRUP
Mogens Bonfils, specialdesignet 1. plans træhus.
Projektleder og projekterende alle ingeniørarbejder.
Anlægssum 1,7 mio.

2000-2002 : SENIORANDELSBOLIGFORENINGEN PORSKJÆR.
32 private andelsboliger og fælleshus i nybygning i Galten.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende bærende konstruktioner ældreboliger og fælleshus. Byggeleder ved opførelse første etape ansvarshavende for tilsynsførende for alle ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 36,8 mio. kr.

2000-2004 : ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET I
17 private andelsboliger og fælleshus i nybygning i Holstebro.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende bærende konstruktioner ældreboliger og fælleshus. Tilsynsførende for alle ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 19,8 mio. kr.

2000-2002 : SILKEBORG BOLIGSELSKAB
afd. 52. 28 almene boliger i nybygning i Funder.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende af konstruktioner. Medlem af byggeledelsen og ansvarshavende for tilsynsførende for alle ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 26,2 mio. kr.

2000-2002 : ANDELSBOLIGFORENINGEN SORRINGHUS, SILKEBORG BOLIGSELSKAB AFD. 123 OG GJERN KOMMUNE ÆLDRECENTER I SORRING.
10 private andelsboliger i nybygning, 4 ældreboliger i nybygning og indretning af 2 ældreboliger i eksisterende plejecenter, samt nye fælles faciliteter i nybygning.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende bærende konstruktioner ældreboliger og fællesfaciliteter. Medlem af byggeledelsen og tilsynsførende for alle ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 17,8 mio. kr.

1999-2001. ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEDAMMEN
12 private andelsboliger i 3 planer + kælder i Silkeborg.
Projektleder og projekterende for alle ingeniørarbejder til hovedentrepriseudbud.
Ingeniørfagtilsyn
Anlægssum 11.0 mio. kr.

1999-00: BG-BANK EJENDOM, VESTERGADE 1, SILKEBORG.
Genopførelse efter brand.
Registrering, projektering udbedring af brandskadede konstruktioner, ombygning af eksisterende bærende hovedbjælker og facade.
Byggeleder og arkitekt- og ingeniørtilsynsførende med alle fagentrepriser.
Anlægssum 5,0 mio. kr.

1999: VILLA I VIRKLUND
Anne Lise Michealsen, specialdesignet 2. plans hus.
Projektleder og projekterende alle ingeniørarbejder.
Anlægssum 1,25 mio.

1999: BRABRAND SØPARK.
47 ejer- og andelsboliger + fælleshus i nybygning i Brabrand.
Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende alle bærende konstruktioner.
Anlægssum 45 mio. kr (ej udført).

1998-99: APV- NORDIC, VEST SYSTEMS.
Om- og tilbygning af testcenter i Silkeborg..
Ombygning og tilbygning på eksisterende hal til testcenter og show af mejerimaskiner. Projektleder alle ingeniørarbejder. Projekterende alle bærende konstruktioner. Tilsynsførende konstruktion og ansvarlig for øvrige ingeniørtilsyn.
Anlægssum 0,75 mio. kr. for ombygning + 3,15 mio. kr. for ny tilbygning.

1998-99: EJERFORENINGEN SØNDERGADE 23, SILKEBORG.
Byfornyelse
Udskiftning af tag, altan-, facade og kloakrenovering
Tilstandsvurdering af rådskader i tag og bindingsværk, samt altaner.
Projektleder alle ingeniørarbejder, herunder renovering og afhjælpning af rådskader, renovering og udskiftning af altaner.
Byggeleder og arkitekt- og ingeniørtilsynsførende med alle fagentrepriser.
Anlægssum 2,05 mio. kr.

1998: MIDTJYLLANDS AVIS, VESTERGADE 28, SILKEBORG.
Undersøgelse og fastlæggelse af årsag til revner i facade og vægge.
Forslag til udbedring af revner og forbedring af funderingsforhold.
Anlægssum 0,2 mio. kr.

1997-99: SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM.
Om- og tilbygning af maskingård, mandskabs- og kontorbygning i Silkeborg.
Projektleder bærende konstruktioner og VVS - ingeniørarbejder. Projekterende alle bærende konstruktioner. Medlem af byggeledelsen og tilsynsførende konstruktion, ansvarlig for alle øvrige ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 8,4 mio. kr.

1998-99: SILKEBORG BOLIGSELSKAB.
afd. 47. 25 almene boliger + fælleshus, seniorbofællesskab i Virklund.
Projektleder på opfølgning af alle ingeniørarbejder. Medlem af byggeledelsen, tilsynsførende konstruktion og ansvarlig for alle øvrige ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 21 mio. kr.

1997-98: SILKEBORG BOLIGSELSKAB
afd. 42. 22 almene boliger + fælleshus i Virklund.
Projektleder på opfølgning af alle ingeniørarbejder. Medlem af byggeledelsen og tilsynsførende konstruktion, ansvarlig for alle øvrige ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 17 mio. kr.

1997-98: GJERN KOMMUNE
Grauballe skole- og fritidscenter i Grauballe.
Udvidelse med børnehave og SFO-afd. I alt 500 m2.
Projektleder bærende konstruktioner og VVS - ingeniørarbejder. Projekterende alle bærende konstruktioner. Medlem af byggeledelsen og tilsynsførende konstruktion, ansvarlig for alle øvrige ingeniørtilsyn under udførelsen.
Anlægssum 5,0 mio. kr.

1990-97 RAMLØLL

1996-97: I/S MIDTKRAFT
Akkumulatortank ved Studstrupværket
Projektering og hovedentrepriseudbud af trappetårn og facadearbejder i forbindelse med ny akkumulatortank Ø 29 x 55 m ved Studstrupværket.

1996: INTERPROFILES
Beregningsdokumentation af sinusformet stålpladeprofil efter tyske og danske normregler, samt udarbejdelse af bæreevnetabeller.

1995-96: Græsted-Gilleleje kommune
Gilleleje renseanlæg
Udvidelse, ombygning og renovering af eksisterende renseanlæg.
Totalentrepriseudbud for ny procestank.
Projektering og udbud af nye bærende og ombygning af konstruktioner ved udvidelse af betonkonstruktioner.
Anlægssum 15 mio. kr.

1995-96: RAMBØLL
Gennemført 2 intern kvalitetssikringsaudit af alle afdelinger RAMBØLL distrikt Århus

1994-96 : RAMBØLL
Kvalitetsstyring RAMBØLL distrikt Århus.
Udbygning og implementering af RAMBØLL´s kvalitetsstyringssystem.

1994-96: VIBORG KOMMUNE
Kraftvarmeforsyning i Viborg.
Udarbejder og ajourfører af kvalitetsstyringsprogrammer for RAMBØLL´s ydelser ved bygherrerådgivning under opførelse af kraftvarmeværk, transmissionsnet og omstilling af reserve-/spidslastcentraler.

1994-96 : BASF VITAMINFABRIK A/S.
Ombygning af BASF´s vitaminfabrik i Grenå.
Projektering og tilsynsførende ved ombygning stålkonstruktioner for maskininstallationer i udvejningen for B2-vitaminer.
Anlægssum 2 mio. kr.

1993-95: C.G.JENSEN A/S
Biogasfællesanlæg Århus N.
Biogasanlæg for varme- og elforsyning.
Projektering af bærende konstruktioner i administrations-, garage-, teknik- og modtagebygning (sidst nævnte inkl. underliggende tankanlæg). Projektering af betonfundamenter for 5 cirkulære ståltanke og 4 cirkulære betontanke. Alle tankbunde er kegleformede under 30o med diametre fra 8 m til 30 m.
Tilsynsførende med bærende konstruktion.
Anlægssum 42 mio. kr.

1992-94: I/S MIDTKRAFT
Egåvand til MKS.
9000 m pumpeledning fra Egå renseanlæg til Studstrupværket med underjordisk pumpestation på Egå renseanlæg og ombygning på Studstrupværket.
Projekt inkl. anlægsarbejder, maskininstallationer, EL og SRO.
Projektledelse og udarbejdelse af udbudsmateriale.
Lodsejerforhandlinger og indhentning af myndighedernes godkendelser.
Byggeleder og ansvarlig for alt tilsynsarbejde
Anlægssum 15 mio. kr.

1990-93: ÅRHUS KOMMUNE, STADSINGENIØRENS KONTOR
Renovering og nybygning, Viby Renseanlæg.
Arkitekt: Klinges Tegnestue.
Procesrådgiver: I Krüger.
1990: Projekterende ved pladsstøbt beton, elementbeton- og stålkonstruktioner af tanke og bygninger inkl. udbudsmateriale.
1991: Projekterende inkl. udbudsmateriale og tilsynsførende ved pladsstøbt beton, elementbeton, murværks-, stål- og trækonstruktion af tanke og bygninger. Rådgiverrepræsentant bygningsingeniør i byggeledelsen.
1992-93: Projektleder fra medio 1992. Projekterende og tilsynsførende ved renovering af beton og murværk eksisterende bygværker. Projekterende og tilsynsførende ved og nybygning af beton- og stålkonstruktioner.
Medvirkende ved tilstandsundersøgelse af rådnetanke forud for renovering. Udarbejdet belastningsforskrifter, drift og vedligeholdelsesprogrammer for betonkonstruktioner og grundvandssænkende foranstaltninger.
Rådgiverrepræsentant for RAMBØLL i byggeledelsen.
Anlægssum 180 mio. kr.

1991-92: ÅRHUS KOMMUNE, STADSINGENIØRENS KONTOR.
Renovering af betonbro, Enghavevej i Viby.
Projektleder, projekterende inkl. udbudsmateriale, tilsynsførende og byggeleder.
Anlægssum 2 mio. kr.

1987-90: Meldgaard & Lund Rasmussen, Rådgivende ingeniører I/S

1988-89: STATENS TELETJENESTE
Renovering af 3600 etage m2 (P&T hovedkontor i Århus), Kannikegade 16, Århus.
Arkitekt: Post & telegrafvæsenets bygningstjenste.
Projektledelse og projektering af alle ombygninger af bærende konstruktioner inkl. udbudsmateriale. Herunder 5 etagers muret elevatorskakt og facaderenovering. Undersøgelse af svampeangreb på træ- og murværk og projektering og tilsyn af udbedring. Tilsynsførende med bærende beton, murer- og tømrerarbejder, samt vvs- og ventilationsarbejder. Ingeniørrepræsentant i byggeledelsen.
Anlægssum 69 mio. kr..

1988-89: ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING / ÅRHUS KOMMUNES SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING.
Ombygning af børneinstitution.
Arkitekt: Salling Mortensen Tegnestue.
Projektering af asbestrenovering, til- og ombygning af børneinstitution.

1988-89: FREDERIKSBERG BOLIGSELSKAB/ ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING, ÅRHUS:

1. BETONALTANER.
Projektering og tilsyn med betonaltanrenoveringer.

2. UDSKIFTNING AF TEGLSTENSTAGE.
Udarbejdelse af forudgående tilstandsundersøgelse. Projektleder og projekterende ved udskiftning af teglstenstage på karréejendomme, inkl. efterisolering, renovering af zink- og aluminiumbeklædte karnapper og kviste, samt renovering af teglstens facader. Udformning af udbudsmateriale. Tilsynsførende med alle arbejder. Byggeleder og byggestyring af hovedentrepriser.

3. BRANDSIKRING.
Udarbejdelse af forudgående tilstandsundersøgelse. Projektleder og projekterende, indberetning, udformning af udbudsmateriale, planlægning, tilsynsførende, byggeledelse og byggestyring af fagentreprise, ved brandsikring af 26 opgange i 3 til 4,5 etagers karréejendomme. Desuden gennemført prækvalifikation af entreprenører.

1988: ÅRHUS STIFTSBOGTRYKKERI, HORSENS. STÅLTÅRN
Projektering af 9,5 m højt ståltårn med platform for 24 tons forbrændingsanlæg.

1987-89: MØLLEVANGSKIRKEN, ÅRHUS.
Tilbygning til våbenhus, samt glasmellembygning.
Arkitekt: C.F.Møllers Tegnestue.
Projektleder og projekterende af bærende konstruktion for tilbygning til våbenhus, inkl. udarbejdelse af udbudsmateriale. Tilsynsførende med alle ingeniørrelevante arbejder, ingeniørrepræsentant i byggeledelsen.

1987-88: PRISCO A/S
Nybygning af administrationsbygning i 2 og 3 etager ca. 2000 m2 i Glyngøre.
Arkitekt: C.F.Møllers Tegnestue.
Projektering af bærende konstruktioner, omfattende en kombination af pladsstøbt beton og betonelement, samt speciel tagkonstruktion i træ over foyer. Projektleder for alle ingeniørarbejder, ved projektering. Tilsynsførende med alle ingeniørrelevante arbejders udførelse og ingeniørrepræsentant i byggeledelsen, herunder byggestyring af hovedentreprise.
Anlægssum 15 mio. kr.

1988: ÅRHUS RENHOLDNINGSSELSKAB
400 m2 overdækning af gårdareal.
Arkitekt: C.F.Møllers Tegnestue.
Projektering af præfabrikeret stålkonstruktion og præfabrikeret elementtag. Projektleder for ingeniørarbejde inkl. udbudsmateriale. Tilsynsførende med alle ingeniørarbejder. Ingeniørrepræsentant i byggeledelsen, herunder byggestyring af fagentrepriser.

1987: ÅRHUS KOMMUNE, STADSINGENIØRENS KONTOR.
kloakpumpestation.
Projektering af kloakpumpestation ved Harlev.

1987:ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING / ÅRHUS KOMMUNES SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNING.
Børneinstitution.
Projektering af asbestrenovering og ombygning af børneinstitution inkl. udbudsmateriale. Tilsynsførende med alle arbejder. Byggeleder, herunder byggestyring af fagentreprise.

1987-89: FREDERIKSBERG BOLIGSELSKAB/ ARBEJDERNES ANDELS BOLIGFORENING VASKERIER.
Projektering og planlægning og tilsynsførende med understøbninger ved indretning af vaskerier i karréejendomme.