FORKALKULATION.
Få et realistisk bud på omkostninger, der skal regnes med inden idéen eller byggeopgaven er realiseret. Få rådgivning til udarbejdelse af et foreløbigt overslag, der senere løbende skal følges op.

ENERGIBEREGNINGER.
Få de nye krævede beregninger udført så tidligt som muligt for at fastslå hvordan de nye skærpede krav opfyldes aktuelt, så byggetilladelse senere kan opnås.

VALG AF ENTREPRENØRER OG HÅNDVÆRKERE.
Det er uhyre vigtigt at få de rigtige til at udføre de ønskede opgaver. Få rådgivning til prækvalifikation og udvælgelse af entreprenører og håndværkere.

UDBUD, TILBUD OG KONTRAKT.
Intet slutresultat bliver bedre end de krav og specifikationer, der er stillet op før indgåelse af aftale om omfang og pris. Få udarbejdet udbudsmateriale hvor krav til kvalitet og slutprodukt er angivet på en sådan måde, at der opnås konkurrence om udførelse af arbejdet og prisen. Få ensartede tilbud der kan sammenlignes og få udarbejdet kontakter, der sikre at arbejderne udføres. Der kan udarbejdes udbudsmaterialer til såvel totalentreprise, hovedentreprise og fagentrepriser, udformet på baggrund af opgavens størrelse og omfang.

BYGGELEDELSE OG TILSYN.
Få opstillet tids- og aktivitetsplaner, der optimal koordinere flere specialisters indsats på berammet tid og sikring af at planen løbende følges op. Få en uafhængig til overvåge, at opstillede krav, specifikationer og kvalitet overholdes ved løbende overvågning. Der udføres byggeledelse og tilsynsarbejde med alle arkitekt- og ingeniørarbejder.

KOORDINERING AF SIKKERHEDSARBEJDE.
Ved bare lidt større byggeopgaver er det et lovkrav, at bygherre får lavet koordinering og løbende får fulgt op på at byggeriet opføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. DESIGN-INGENIØREN har den lovpligtig uddannelse og mangeårig erfaring fra byggepladser.