DESIGN-INGENIØREN har ved bygge- og grundmodning tidligere projekteret og udført rådgivning om:
- Fjernelse af tidligere bebyggelser der ligger i vejen over og under jordoverfladen.
- Oprensning af forurening på grunden.
- Udskiftning af jordlag der ikke kan bære påtænkt byggeri.
- Pælefundering i tilfælde af dybe jordlag der ikke kan bære direkte.
- Ændring af terræn for nybygninger, om- og tilbygninger.
- Planlægning af interne veje og forsyningsledninger.
- Midlertidige og permanente dræningssystemer.
2003-2005 Vestergården aps, 10 + 20 ejer og andelsboliger (projekt for forudgående nedrivning af tankstation og rensning af grund for forurening, spuns, byggegrube for kælder og alle ledninger
i terræn)
2002-2004 Amerikavej i Gjern, 8 andelsboliger, 6 beskyttede boliger og fælleshus for mentalt handicappede (projekt for blødbundsudskiftning, ændring af terræn, anlæggelse af veje og forsyningsledninger)
2001-2002 Bellevue, Villa i Vejle (projekt for sikring af adgangsvej, blødbundsudskiftning og alle ledninger i terræn inkl. nedsivningsanlæg)
2000-2002 Seniorandelsboligforeningen Porskjær, 32 andelsboliger og fælleshus (projekt for ændring af terræn, grundmodning på blødt ler, opbygning for anlæggelse af veje og alle ledninger til hele bebyggelsen)
2000-2002 Silkeborg Boligselskab, 28 almene boliger i Funder (projekt for forudgående nedrivning af nedlagt skole, blødbundsudskiftning, anlæggelse af alle ledninger i terræn)
1999-2001 Mølledammen, 12 andelsboliger (projekt for spuns, blødbundsudskiftning udført under grundvandsspejl, byggegrube for kælder og alle ledninger i terræn inkl. sikring af grundvandsspejl)