DESIGN-INGENIØREN har ved bærende konstruktioner tidligere projekteret og udført rådgivning om:
- Fundamenter direkte under jordoverfladen, på pæle og under eksisterende bygninger.
- Murværk, nybygning og renovering.
- Letbeton i kældre, vægge, etager og til inventar.
- Beton i kældre, gulve, vægge, søjler, bjælker og etager inkl. renovering og overfladebehandling.
- Fiberbeton til trin, bordplader m.v..
- Vandtæt betonkonstruktion over og under grundvandsspejl inkl. renovering og overfladebehandling.
- Stålkonstruktioner til bjælker, søjler, tage, beklædninger, beslag m.v. inkl. grund- og overfladebehandling.
2006- Rosenhaven 24, Fuldmuret villa i Vejle. (styrke og stivhedsberegninger, under opførelse.)
2006- Arkonagade 20, Etageejendom i København. (projekt for ny tagkonstruktion, under opførelse.)
2003-2005 Vestergården aps, 10 + 20 ejer og andelsboliger, inkl. kældre (projektleder ingeniørarbejder)
2002-2004 Rødegård. Om- og tilbygning af plejehjem til 35 plejeboliger med fællesrum og administration. (projektleder alle ingeniørarbejder)
2001-2002 Bellevue, Villa i Vejle (projektleder og projekterende alle ingeniørarbejder)
BILLEDER PÅ VEJ
2000-2002 Silkeborg Boligselskab, 28 almene boliger i Funder (projektleder alle ingeniørarbejder, projekterende for konstruktion)
1999-2000 Vestergade 1, Silkeborg, Genopførelse efter brand i hele underetagen (Registrering, projektering af udbedring og ombygning af brandskadede konstruktioner.
BILLEDER PÅ VEJ